راه حل های نرم افزاری

 شرکت پشتیبان تصمیم مدیران یکی از برترین شرکت های انفورماتیکی فعال در سطح کشور می باشد. این شرکت دارای رتبه بالا از شورای عالی انفورماتیک بوده و در طی سالیان اخیر توانسته از طریق تولید و ارائه راه حل های نرم افزاری برای سازمانها و ادارات دولتی تاییده و رضایت کارفرمایان را جلب نماید. 

 

--------------------------------------------------

سیستم جامع امور مشترکین آب و فاضلاب (آبفا)

سیستم وصول مکانیزه عوارض تابلوها (تابلوبانک)

 

اسکن اسناد و آرشیو الکترونیکی

  شرکت پشتیبان تصمیم مدیران، در زمینه‌ی تامین اسکنرهای حرفه‌ای، قطعات و ملزومات تجربه‌ی فراوانی داشته بطوریکه تا امروز موفق به اجرای طرح آرشیو الکترونیکی و اسکن بیش از 50 میلیون برگ از پرونده های سازمانها، ادارت، موسسات و ارگانهای دولتی در دو سال اخیر شده است.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------

اسکن اسناد


اسکن کتاب


اسکن نقشه‌ها و رقومی‌سازی

Friday the 25th - . Powered by top online poker and Joomla!